Bokslut & årsredovisning

Våra tjänster

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Bokslut & årsredovisning

Alla företag avslutar det gångna räkenskapsåret med ett bokslut och ibland också med en årsredovisning. Men att hålla reda på aktuella lagar och regler kan vara en utmaning, så istället kan vi göra det åt dig. Vi håller oss uppdaterade och ser till att utföra ett korrekt jobb så att du kan lägga din energi på det du vill. Att anlita oss är ett kvalitetskvitto för ditt företag som visar en ekonomisk bild av verksamheten som underlättar för banker och kunder i sitt beslut att anlita just er. Låter du oss ta hand om arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen så kan du istället sätta fokus på ditt företagande och framtida affärer. Låter du oss vara med kontinuerligt under året så får du dessutom lite mer än bara en årlig granskning av bokföringen. Det ökar både riktigheten, tryggheten och effektiviteten i företaget. Du har alltid en kunnig professionell kontakt, som känner till din verksamhet och som du kan vända dig till med frågor och funderingar.