Deklarationer

Våra tjänster

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Deklarationer

Deklarationer finns i många olika former och för både stora och små företagare som ska upprättas vid olika tillfällen. Vi tar fram underlag till din momsdeklaration och arbetsgivardeklaration om du vill kan vi även ansvara för att lämna in dessa till skatteverket. Vi tar också hand om de extra blanketterna som du ska deklarera i den privata deklarationen både som aktiebolagsägare och enskild näringsidkare. Har du försäljning mot andra EU-länder kan vi upprätta den periodiska sammanställningen och även ordna deklaration för ditt handels- eller aktiebolag. Hör av dig till oss så ser vi tillsammans över verksamheten och hittar den bästa lösningen för er!