Insoursing

Våra tjänster

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Insourcing – Vi finns på plats hos er

Vi tar gärna med oss vår kunskap till ditt företag och arbetar på plats hos er. Ibland är det skönt att slippa arbetsgivaransvar och att veta att du inte betalar för mer än du behöver. Vi kommer då överens om rutinen och arbetar enligt ert system eller våra egna program. Om du inte har behov av oss som en regelbunden ekonomifunktion men däremot kan behöva förstärkning vid arbetstoppar eller bara vill säkerställa det ekonomiska arbetet är du välkommen att höra av dig!