Lön- och personaladministration

Våra tjänster

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Lön- och personaladministration

Behöver ditt företag hitta rätt kompetens som sköter lönerna? Lönehantering kräver god kunskap och rätt kompetens. Lönekostnader är i många företag den enskilt största posten i resultaträkningen och det är därför mycket viktigt att lönerna betalas ut i tid och att dessa hanteras enligt gällande lagar och regler. Att outsourca löneadministrationen till oss innebär att du överlämnar arbetet till en utomstående pålitlig partner och på så sätt kan förenkla den interna administrationen samtidigt som du minskar sårbarheten vid frånvaro och semester. Det kan också höja kvaliteten på lönehanteringen och säkra att personalen får rätt lön varje månad. Det är också bra att hålla löneprocesserna så effektiva som möjligt, vilket ibland kan innebära en uppdatering och modernisering av systemen. Tillsammans med dig tittar vi på behov som finns nu eller som kan uppstå i framtiden på grund av företagets egen utveckling, myndighetsbestämmelser eller andra utomstående faktorer. Om du väljer oss som auktoriserad lönekonsult kan du vara säker på att du är i trygga händer. Med mångårig erfarenhet i yrket vet vi hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad och arbeta effektivt. Några av de delar som lönetjänsten kan innefatta: • Löpande löneadministration • Kontroll och avstämning • Lönespecifikationer • Filer till bokföring, bank m.m • Intern och extern statistik och rapportering, Fora, Collectum, Svenskt Näringsliv m.m • Förfrågningar – Skatteverk och Försäkringskassan • Intyg • Semesterskuldsberäkning • Semesterårsrutiner • Årsrutiner Kling Redovisning följer SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Auktorisationen är till för företagen. Att välja en Auktoriserad Lönekonsult innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig uppdaterad inom löneområdet samt har flerårig erfarenhet i yrket.