Nystartat bolag

Våra tjänster

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Nystart bolag

Om du funderar på att starta företag kan vi hjälpa dig med rådgivning och se till att du får en bra struktur och ett flyt redan från början. Vi stöttar dig gärna frågor om allt från att göra budget och affärsplan till löpande redovisning. Vi kan hjälpa dig att tänka efter före så att du har ordning på din verksamhet och vad som är viktigt för dig. Vi hjälper dig att beräkna omsättning och vinst så att du hamnar rätt månad för månad och därmed kan justera F-skatten för att möta verksamhetens faktiska utfall gentemot planerad budget. Dessutom kan vi tillsammans planera vinsten på ett bra sätt inför framtiden, kanske välja att investera eller periodisera. Tänk igenom dessa punkter innan du startar:

  • Företagsform
  • Registrera företaget
  • F-skatt, moms, arbetsgivare
  • Budget
  • Bokföring
  • Systemlösningar
  • Bokslut
  • Deklaration
  • Preliminär deklaration

Boka gärna in ett möte med oss för att få tips och idéer inför ditt framtida företagande!