Sunda hem

Företaget är specialist på avloppsrelining och underhållsspolning, framför allt till villor. Det startade våren 2017 och expanderade snabbt. Det tillhör ett moderbolag i Finland som i sin tur ägs av ett börsnoterat bolag. Idag har man 40 anställda i Borlänge, Gävle och norra Stockholm. Huvudkontoret ligger i Borlänge. Samarbetet mellan dem och det finska moderbolaget är omfattande.

”Vi insåg snabbt att vi skulle behöva hjälp med bokföring och kontinuerlig inrapportering till vårt finska moderbolag, som vill ha kontinuerlig inrapportering i tid.

Därför ville vi komma i kontakt med någon som var duktig och som kunde hjälpa oss med detta. Vi letade på nätet och kände direkt att Kling Redovisning var helt rätt, trots större aktörer i branschen. För oss är hög tillgänglighet och snabb service otroligt viktigt och det får vi från Karin och hennes kollegor.

Karin brinner för det hon gör och hon gör det kompetent och bra. Vi får alltid det vi efterfrågar.”