Arbetsgivaravgift och avdragen skatt

Arbetsgivaravgifterna och avdragen skatt för föregående redovisningsperiod ska vara inbetalda.