Arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklarationen för föregående redovisningsperiod ska vara inskickad.

Om datum infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag gäller istället påföljande vardag.