Deklarationer

Deklaration för företag

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Deklarationer

Deklarationer finns i olika former och ska fyllas i och lämnas in vid vissa bestämda tidpunkter. Vi kan ta fram underlag till såväl moms-, arbetsgivar- som inkomstdeklaration och ansvara för att de lämnas in i rätt tid till Skatteverket. Det innebär också att vi kan hjälpa dig med de uppgifter som ska lämnas i den privata deklarationen.

Har du försäljning mot andra EU-länder kan vi upprätta den periodiska sammanställningen. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans se över verksamheten och komma fram till den bästa lösningen.