Deklarationer

Deklaration för företag

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Deklarationer

Deklarationer finns i olika former och ska fyllas i och lämnas in vid vissa bestämda tidpunkter. Vi kan ta fram underlag till såväl moms-, arbetsgivar- som inkomstdeklaration och ansvara för att de lämnas in i rätt tid till Skatteverket. Det innebär också att vi kan hjälpa dig med de uppgifter som ska lämnas i den privata deklarationen.

Har du försäljning mot andra EU-länder kan vi upprätta den periodiska sammanställningen. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans se över verksamheten och komma fram till den bästa lösningen.