Insoursing

Insourcing av redovisningskonsult

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Insourcing – Vi kommer till dig

Vi tar gärna med oss vår kompetens ut till ditt företag och arbetar där i stället. Vi fungerar då som en inhyrd redovisningskonsult. Tillsammans kommer vi överens om hur vi ska lägga upp arbetet. Vi är flexibla och kan jobba med antingen ert system eller med våra egna program.

Arbetstoppar

Kanske behöver du bara förstärkning när det är mycket att göra? Eller vill du försäkra dig om att det ekonomiska arbetet flyter på som det ska? Välkommen att höra av dig till Kling Redovisning i Borlänge.