Insoursing

Insourcing av redovisningskonsult

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Insourcing – Vi kommer till dig

Vi tar gärna med oss vår kompetens ut till ditt företag och arbetar där i stället. Vi fungerar då som en inhyrd redovisningskonsult. Tillsammans kommer vi överens om hur vi ska lägga upp arbetet. Vi är flexibla och kan jobba med antingen ert system eller med våra egna program.

Arbetstoppar

Kanske behöver du bara förstärkning när det är mycket att göra? Eller vill du försäkra dig om att det ekonomiska arbetet flyter på som det ska? Välkommen att höra av dig till Kling Redovisning i Borlänge.