Lön- och personaladministration

Auktoriserad lönekonsult

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Personal- och löneadministration

I många företag är lönekostnaderna omfattande och ofta den största kostnadsposten. Lönerna ska naturligtvis betalas ut i tid och enligt gällande lagar och förordningar.

Lägger du din löneadministration hos oss betyder det att du får arbetet utfört av en kompetent och pålitlig partner. Den interna administrationen underlättas samtidigt som du minskar sårbarheten som kan uppstå vid sjukdom, semester eller av andra orsaker.

Auktoriserad lönekonsult

Effektiv lönehantering bygger på att man håller sig à jour och kontinuerligt uppdaterar systemen. Vi har den kompetensen och tillsammans med dig ser vi över aktuella behov och vad som kan behövas i framtiden; att företaget utvecklas i en annan riktning, det kommer nya bestämmelser från olika myndigheter och så vidare.

Delar av vår lönetjänst:

  • Löpande lönehantering
  • Kontroll och avstämning
  • Lönespecifikationer
  • Filer till bokföring, bank med mera
  • Intern och extern statiskt, rapportering till Fora, Collectum, Svenskt Näringsliv
  • Intyg
  • Semesterskuldsberäkning
  • Semesterårsrutiner
  • Årsrutiner

 

Vi fungerar som auktoriserad lönekonsult och med vår mångåriga erfarenhet är du i trygga händer.

Kling Redovisning följer SALK (svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Auktorisationen är till för företagen. Att välja en Auktoriserad Lönekonsult innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig uppdaterad inom löneområdet samt har flerårig erfarenhet i yrket.