Tjänster

Tjänster inom företagsekonomi

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.


Bokföring

Bokföringen hjälper dig att hålla reda på företagets ekonomi. Det är därför viktigt att den sköts korrekt och löpande under året. Då kan du följa resultatutvecklingen och rätta till eventuella brister. Kanske byta strategier i din verksamhet och försäljning.

Om du vill ha hjälp att sköta bokföringen och vara säker på att du har rätt underlag för att ha kontroll och en tydlig överblick över ekonomin, är du välkommen att anlita oss.

Vi använder Fortnox Bokföringsprogram, ett flexibelt, webbaserat system där du kan välja om du vill ta hand om delar av din redovisning själv eller lägga hela redovisningsarbetet hos oss. Vi finns till för att göra vardagen och arbetet enklare för såväl stora som små företag.


Bokslut & årsredovisning

Alla företag avslutar det gångna räkenskapsåret med ett bokslut och ibland också med en årsredovisning. Men att hålla reda på aktuella lagar och regler kan vara en utmaning, så istället kan vi göra det åt dig. Vi håller oss uppdaterade och ser till att utföra ett korrekt jobb så att du kan lägga din energi på det du vill. Att anlita oss är ett kvalitetskvitto för ditt företag och visar en ekonomisk bild av verksamheten som både banker och kunder är intresserade av. Låter du oss ta hand om arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen så kan du istället sätta fokus på ditt företagande och framtida affärer. Är vi med kontinuerligt under året får du dessutom lite mer än bara en årlig granskning av bokföringen. Det ökar både riktigheten, tryggheten och effektiviteten i företaget. Du har alltid en kunnig professionell kontakt, som känner till din verksamhet och som du kan vända dig till med frågor och funderingar.


Deklarationer

Deklarationer finns i många olika former för både stora och små företagare och ska upprättas vid olika bestämda tillfällen. Vi tar fram underlag till din momsdeklaration och arbetsgivardeklaration och om du vill, kan vi även ansvara för att lämna in dessa till Skatteverket. Vi tar också hand om de extra blanketter som du ska fylla i till den privata deklarationen, både som aktiebolagsägare och enskild näringsidkare. Har du försäljning mot andra EU-länder kan vi upprätta den periodiska sammanställningen och även ordna deklaration för ditt handels- eller aktiebolag. Hör av dig till oss så ser vi tillsammans över verksamheten och hittar den bästa lösningen för dig!


Insourcing – Vi finns på plats hos er

Vi tar gärna med oss vår kunskap till ditt företag och arbetar på plats hos er. Vi fungerar då som en inhyrd redovisningskonsult. Vi kommer då överens om arbetsrutiner och om vi ska arbeta enligt ert system eller med våra egna program. Om du inte har behov av oss som en regelbunden ekonomifunktion, men däremot kan behöva förstärkning vid arbetstoppar eller bara vill säkerställa det ekonomiska arbetet, är du välkommen att höra av dig!


Lön- och personaladministration

Lönehantering kräver god kunskap och rätt kompetens. Lönekostnaden är i många företag den enskilt största posten i resultaträkningen. Det är mycket viktigt att lönerna betalas ut i tid och att dessa hanteras enligt gällande lagar och regler. Att outsourca löneadministrationen till oss innebär att du överlämnar arbetet till en utomstående pålitlig partner och på så sätt kan förenkla den interna administrationen. Samtidigt minskar du sårbarheten vid frånvaro och semester. Det kan också höja kvaliteten på lönehanteringen och säkra att personalen får rätt lön varje månad. Det är också bra att hålla löneprocesserna så effektiva som möjligt, vilket ibland kan innebära en uppdatering och modernisering av systemen. Tillsammans med dig ser vi över de behov som finns nu eller som kan uppstå i framtiden på grund av företagets egen utveckling, myndighetsbestämmelser eller andra faktorer. Om du väljer oss som auktoriserad lönekonsult kan du vara säker på att du är i trygga händer.

Några av de delar som lönetjänsten kan innefatta: • Löpande löneadministration • Kontroll och avstämning • Lönespecifikationer • Filer till bokföring, bank m.m • Intern och extern statistik och rapportering, Fora, Collectum, Svenskt Näringsliv m.m • Förfrågningar – Skatteverk och Försäkringskassan • Intyg • Semesterskuldsberäkning • Semesterårsrutiner • Årsrutiner

Kling Redovisning följer SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Auktorisationen är till för företagen. Att välja en Auktoriserad Lönekonsult innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig uppdaterad inom löneområdet samt har flerårig erfarenhet i yrket.


Rådgivning

Att driva företag är spännande och utmanande. Det finns alltid utrymme att utvecklas. Behöver ditt företag bli mer konkurrenskraftigt eller hitta effektivare systemlösningar kan vi hjälpa dig att komma framåt och se till att du har allt du behöver inför framtida affärer. Vi kan erbjuda dig daglig rådgivning i både stort och smått, du är välkommen att vända dig till oss oavsett företagsform. Kling redovisning kan erbjuda:

 • Affärsplan
 • Ekonomisk planering
 • Ägar- och bolagsrådgivning
 • Nyckeltalsanalyser
 • Avstämning
 • Kvalitetssäkring
 • Stöd i omvälvande beslut
 • Granskning av avtal och ekonomiska aspekter

Nystart bolag

Om du funderar på att starta företag kan vi hjälpa dig med rådgivning och se till att du får en bra struktur och ett flyt redan från början. Vi stöttar dig gärna i frågor om allt från att göra budget och affärsplan till löpande redovisning. Vi kan hjälpa dig att tänka efter före så att du har ordning på din verksamhet i alla led. Vi hjälper dig att beräkna omsättning och vinst så att du hamnar rätt månad för månad och därmed kan justera F-skatten för att möta verksamhetens faktiska utfall gentemot planerad budget. Dessutom kan vi tillsammans planera vinsten på ett bra sätt inför framtiden, kanske välja att investera eller periodisera. Tänk igenom dessa punkter innan du startar:

 • Företagsform
 • Registrera företaget
 • F-skatt, moms, arbetsgivare
 • Budget
 • Bokföring
 • Systemlösningar
 • Bokslut
 • Deklaration
 • Preliminär deklaration

Boka gärna in ett möte med oss för att få tips och idéer inför ditt framtida företagande!