Tjänster

Tjänster inom företagsekonomi

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.


Bokföring

Bokföringen är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Därför är det viktigt att bokföringen sköts löpande under året. Du kan då lättare upptäcka och rätta till eventuella brister eller byta strategier i din verksamhet och försäljning. Om du vill ha hjälp att sköta din bokföring och vara säker på att du har rätt underlag för att ha kontroll och en tydlig överblick över ekonomin är du välkommen att anlita oss. Vi använder Fortnox Bokföringsprogram som är ett webbaserat system där du som kund kan välja att ta hand om delar av din redovisning själv eller lägga hela redovisningen hos oss. Oavsett vad du behöver finns vi till för att förenkla arbetet och vardagen med ditt företag, både som stor och liten företagare.


Bokslut & årsredovisning

Alla företag avslutar det gångna räkenskapsåret med ett bokslut och ibland också med en årsredovisning. Men att hålla reda på aktuella lagar och regler kan vara en utmaning, så istället kan vi göra det åt dig. Vi håller oss uppdaterade och ser till att utföra ett korrekt jobb så att du kan lägga din energi på det du vill. Att anlita oss är ett kvalitetskvitto för ditt företag som visar en ekonomisk bild av verksamheten som underlättar för banker och kunder i sitt beslut att anlita just er. Låter du oss ta hand om arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen så kan du istället sätta fokus på ditt företagande och framtida affärer. Låter du oss vara med kontinuerligt under året så får du dessutom lite mer än bara en årlig granskning av bokföringen. Det ökar både riktigheten, tryggheten och effektiviteten i företaget. Du har alltid en kunnig professionell kontakt, som känner till din verksamhet och som du kan vända dig till med frågor och funderingar.


Deklarationer

Deklarationer finns i många olika former och för både stora och små företagare som ska upprättas vid olika tillfällen. Vi tar fram underlag till din momsdeklaration och arbetsgivardeklaration om du vill kan vi även ansvara för att lämna in dessa till skatteverket. Vi tar också hand om de extra blanketterna som du ska deklarera i den privata deklarationen både som aktiebolagsägare och enskild näringsidkare. Har du försäljning mot andra EU-länder kan vi upprätta den periodiska sammanställningen och även ordna deklaration för ditt handels- eller aktiebolag. Hör av dig till oss så ser vi tillsammans över verksamheten och hittar den bästa lösningen för er!


Insourcing – Vi finns på plats hos er

Vi tar gärna med oss vår kunskap till ditt företag och arbetar på plats hos er. Ibland är det skönt att slippa arbetsgivaransvar och att veta att du inte betalar för mer än du behöver. Vi kommer då överens om rutinen och arbetar enligt ert system eller våra egna program. Om du inte har behov av oss som en regelbunden ekonomifunktion men däremot kan behöva förstärkning vid arbetstoppar eller bara vill säkerställa det ekonomiska arbetet är du välkommen att höra av dig!


Lön- och personaladministration

Behöver ditt företag hitta rätt kompetens som sköter lönerna? Lönehantering kräver god kunskap och rätt kompetens. Lönekostnader är i många företag den enskilt största posten i resultaträkningen och det är därför mycket viktigt att lönerna betalas ut i tid och att dessa hanteras enligt gällande lagar och regler. Att outsourca löneadministrationen till oss innebär att du överlämnar arbetet till en utomstående pålitlig partner och på så sätt kan förenkla den interna administrationen samtidigt som du minskar sårbarheten vid frånvaro och semester. Det kan också höja kvaliteten på lönehanteringen och säkra att personalen får rätt lön varje månad. Det är också bra att hålla löneprocesserna så effektiva som möjligt, vilket ibland kan innebära en uppdatering och modernisering av systemen. Tillsammans med dig tittar vi på behov som finns nu eller som kan uppstå i framtiden på grund av företagets egen utveckling, myndighetsbestämmelser eller andra utomstående faktorer. Om du väljer oss som auktoriserad lönekonsult kan du vara säker på att du är i trygga händer. Med mångårig erfarenhet i yrket vet vi hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad och arbeta effektivt. Några av de delar som lönetjänsten kan innefatta: • Löpande löneadministration • Kontroll och avstämning • Lönespecifikationer • Filer till bokföring, bank m.m • Intern och extern statistik och rapportering, Fora, Collectum, Svenskt Näringsliv m.m • Förfrågningar – Skatteverk och Försäkringskassan • Intyg • Semesterskuldsberäkning • Semesterårsrutiner • Årsrutiner Kling Redovisning följer SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter). Auktorisationen är till för företagen. Att välja en Auktoriserad Lönekonsult innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig uppdaterad inom löneområdet samt har flerårig erfarenhet i yrket.


Rådgivning

Det finns såklart utmaningar med att driva företag och det finns alltid utrymme att utvecklas. Behöver ditt företag bli mer konkurrenskraftigt eller hitta effektivare systemlösningar kan vi hjälpa er att komma framåt och se till att ni har allt ni behöver inför framtida affärer. Vi kan erbjuda dig daglig rådgivning i både stort och smått, du är välkommen att vända dig till oss oavsett företagsform. Kling redovisning hjälper er med:

 • Affärsplan
 • Ekonomisk planering
 • Ägar- och bolagsrådgivning
 • Nyckeltalsanalyser
 • Avstämning
 • Kvalitetssäkring
 • Stöd i omvälvande beslut
 • Granskning av avtal och ekonomiska aspekter

Nystart bolag

Om du funderar på att starta företag kan vi hjälpa dig med rådgivning och se till att du får en bra struktur och ett flyt redan från början. Vi stöttar dig gärna frågor om allt från att göra budget och affärsplan till löpande redovisning. Vi kan hjälpa dig att tänka efter före så att du har ordning på din verksamhet och vad som är viktigt för dig. Vi hjälper dig att beräkna omsättning och vinst så att du hamnar rätt månad för månad och därmed kan justera F-skatten för att möta verksamhetens faktiska utfall gentemot planerad budget. Dessutom kan vi tillsammans planera vinsten på ett bra sätt inför framtiden, kanske välja att investera eller periodisera. Tänk igenom dessa punkter innan du startar:

 • Företagsform
 • Registrera företaget
 • F-skatt, moms, arbetsgivare
 • Budget
 • Bokföring
 • Systemlösningar
 • Bokslut
 • Deklaration
 • Preliminär deklaration

Boka gärna in ett möte med oss för att få tips och idéer inför ditt framtida företagande!