Våra tjänster

 

Kling Redovisning AB är ett starkt team som erbjuder kompetenta och anpassade lösningar för just dig och ditt företag

Rådgivning

Bokföring

Bokslut

Lönetjänster

Deklarationer

Kvalificerad kompetens

Bokföring

Bokföringen är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Vill du vara säker på att du har rätt underlag för att ha kontroll och en tydlig överblick över ekonomin är du välkommen att anlita oss.

Rådgivning

Var du än befinner dig i ditt företagande kan vi hjälpa dig med rådgivning och se till att du får en bra struktur och ett flyt framåt. Vi kan hjälpa dig att tänka efter före så att du har ordning på din verksamhet i alla led.

Bokslut & årsredovisning

Som avslutning på ett verksamhetsår ska ett bokslut och ibland en årsredovisning upprättas. Regelverket kring dessa är omfattande och kan förändras över tid. Överlåt på oss att hålla reda på aktuella regler och förordningar, så kan du ägna dig åt ditt företag och framtida affärer.

Insourcing – Vi kommer till dig

Vi tar gärna med oss vår kompetens ut till ditt företag. Tillsammans kommer vi överens om hur vi ska lägga upp arbetet. Vi är flexibla och kan jobba med antingen ert system eller med våra egna program.

Deklarationer

Deklarationer finns i olika former och ska fyllas i och lämnas in vid vissa bestämda tidpunkter. Vi kan ta fram underlag till såväl moms-, arbetsgivar- som inkomstdeklaration och ansvara för att de lämnas in i rätt tid till Skatteverket.

Starta bolag

Funderar du på att starta eget kan du få råd av oss när det gäller affärsplan, budget, framtidsfrågor och mycket annat. Ring och boka ett möte med oss för att få tips och inspiration inför ditt framtida företagande!

Personal- och löneadministration

Lägger du din löneadministration hos oss får du arbetet utfört av en kompetent och auktoriserad partner. Den interna administrationen underlättas samtidigt som du minskar sårbarheten som kan uppstå vid sjukdom, semester eller av andra orsaker.

"Professionellt och trevligt bemötande"

TED HAGANSBO – BJÖRN BROGREN MÅLERI AB

"Löser även de mest komplicerade uppdragen"

SARA SKOGLUND – GREENE SWEDEN AB

"Proaktiv rådgivning när den är som bäst"

JOHAN STRÖMVALL – DALA CONSULTING INFRA GROUP AB

Våra auktoriserade konsulter arbetar enligt svensk standard