Bokföring

Anlita oss för löpande bokföring

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.


Bokföring

Bokföringen är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Därför är det viktigt att bokföringen sköts löpande under året. Du kan då lättare upptäcka och rätta till eventuella brister eller byta strategier i din verksamhet och försäljning. Om du vill ha hjälp att sköta din bokföring och vara säker på att du har rätt underlag för att ha kontroll och en tydlig överblick över ekonomin är du välkommen att anlita oss. Vi använder Fortnox Bokföringsprogram som är ett webbaserat system där du som kund kan välja att ta hand om delar av din redovisning själv eller lägga hela redovisningen hos oss. Oavsett vad du behöver finns vi till för att förenkla arbetet och vardagen med ditt företag, både som stor och liten företagare..