Bokföring

Anlita oss för löpande bokföring

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.


Bokföring

Bokföringen är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Därför är det viktigt att bokföringen sköts löpande under året. Du kan då lättare upptäcka och rätta till eventuella brister eller byta strategier i din verksamhet och försäljning. Om du vill ha hjälp att sköta din bokföring och vara säker på att du har rätt underlag för att ha kontroll och en tydlig överblick över ekonomin är du välkommen att anlita oss. Vi använder Fortnox Bokföringsprogram som är ett webbaserat system där du som kund kan välja att ta hand om delar av din redovisning själv eller lägga hela redovisningen hos oss. Oavsett vad du behöver finns vi till för att förenkla arbetet och vardagen med ditt företag, både som stor och liten företagare..