Bokslut & årsredovisning

Hjälp med bokslut och årsredovisning

Du som är företagare måste oavsett storlek på bolag och oavsett vad du sysslar med se till att bokföring, löner, moms, betalningar med mera sköts i rätt tid samt ha koll på alla regelverk och att dom följs.

Byrån följer REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Att vara auktoriserad innebär en större trygghet för dig som kund eftersom det finns krav på att byrån ska vara försäkrad samt för att få auktorisation krävs att man har en gedigen utbildning och erfarenhet samt krav på kontinuerlig fortbildning. Byrån blir även kvalitetsgranskad minst var 6:e år.

Bokslut & årsredovisning

Som avslutning på ett verksamhetsår ska ett bokslut och ibland en årsredovisning upprättas. Regelverket kring dessa är omfattande och kan förändras över tid. Överlåt på oss att hålla reda på aktuella regler och förordningar, så kan du ägna dig åt ditt företag och framtida affärer.

Kvalitetsstämpel

Vi hjälper dig genom att presentera en ekonomisk bild av din verksamhet, något som både din bank och dina kunder är intresserade av. Om du väljer att låta oss hjälpa dig får du ut så mycket mer än en årlig granskning av bokföringen.

När du anlitar Kling Redovisning i Borlänge har du alltid en kompetent kontakt som är insatt i din verksamhet och som svarar på dina frågor och funderingar kring företaget.